كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
همايش ها
ورود
چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393 مسابقات قهرمانی رشته هندبال دانشجویان پسر.

م   مسابقات قهرمانی رشته  هندبال دانشجویان پسر دانشگاههای پیام نور سراسر کشور بنا به در خواست میزبان مسابقات (دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری) از تاریخ اعلام شده قبلی به تاریخ (30/2/93 لغایت 5/3/93) تغییر نموده است

    ضمناً کلیه اطلاعات مربوط به مسابقات قهرمانی کشور در سایت اداره کل تربیت بدنی به نشانیhttp://sport.pnu.ac.ir  درج شده است .

 
امتیاز دهی