كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
همايش ها
ورود
چهارشنبه 21 اسفند 1392 قابل توجه دانشجویان محترم رشته کشاورزی جلسه ی توجیهی دروس عملیات کشاورزی و کارآموزی در روز دوشنبه مورخ26/12/1392 در محل دانشگاه برگزار میشو.حضور تمامی دانشجویان الزامی بوده و در صورت غیبت درنمره ی ایشان منظور خواهد شد.
 
امتیاز دهی