كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
همايش ها
ورود
يكشنبه 17 آذر 1392 لزوم پرداخت شهريه جهت دريافت كارت دانشجويي
قابل توجه دانشجويان محترم
با توجه به نزديكي امتحانات پايان ترم و لزوم دريافت كارت ورود به جلسه پرداخت شهريه كليه دانشجويان الزامي است و مي بايست تا 29 آذرماه نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند.
*** به همراه داشتن كارت ورود به جلسه براي همه دانشجويان الزامي است و در صورت نداشتن كارت دانشجويي از ورود دانشجويان به حوزه امتحانات خودداري خواهد شد.
 
امتیاز دهی